Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc


Pentru alcatuirea dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:
- cererea de executare silita;
- titlul executoriu in original;
- taxa de timbru;
- timbru judiciar.

Pentru comunicarea unei notificari printr-un agent procedural din cadrul biroului nostru sau prin posta, notificatorul trebuie sa depuna urmatoarele:
- notificarea in 3 exemplare;
- taxa de timbru;
- timbru judiciar.

Legi:
Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecatoresti Legea nr. 360 din 10/07/2001 referitoare la aprobarea OUG 18/2001 pentru modificarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti.

Regulament:
Regulament de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

Ordonanta de urgenta:
Ordonanta de urgenta nr. 190 din 21.11.2005 referitoare la realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeana.

Statut:
Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti

Acte necesare:
- titlul executoriu in original;
- cerere de executare silita formulata executorului judecatoresc;
- una taxa judiciara de timbru si un timbru judiciar pentru fiecare persoana somata (notificata);
- alte acte deoveditoare sau ajutatoare, dupa caz: raport tehnic de expertiza, extras cu indicele de inflatie de la Directia Regionala de Statistica, contract de reprezentare sau mandat, copii dupa actele de identitate ale persoanei fizice (CIF a persoanei juridice), precum si documente care ar putea scurta sau usura procedurile executionale