Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc Birou Judecatoresc


Atributii

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
1. Executari directe:
- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
2. Executari indirecte:
- Urmarirea mobiliara a creantelor
- Urmarirea imobiliara a creantelor
3. Popriri
4. Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.
5. Comunicarea actelor de procedura.
6. Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.
7. Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
8.Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
9. Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor 10. Codului de procedura civila.
11. Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.
12. Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale.
13. Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.